We vinden het binnen Scoutinggroep Delta belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving aan leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen meedoen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scoutinggroep Delta betekent dat leden beschermd worden tegen grensoverschrijdend gedrag. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervuld, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en uitdaging. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scoutinggroep Delta getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op inhoudelijke functie, de gedragscode, het Huishoudelijk regelement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk als onderdeel te voelen van onze scoutinggroep.

Vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval staan onze bestuursleden voor je klaar. Verder hebben wij binnen onze groep drie vertrouwenspersonen aangewezen: Andy Martherus, Wilma van Tillo en Geert Kwekkeboom. Je kan de vertrouwenspersonen bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Mocht je met een vervelende ervaring (bijv. pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, geweld, agressie) of met twijfels rondlopen, dan kun je met één van deze mensen in gesprek gaan en je zorgen/vragen voorleggen. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpzoeker van grensoverschrijdend gedrag zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen.

Wil je liever in gesprek met een vertrouwenspersoon buiten de groep? Dan kun je terecht bij Karin Mijnders, de vertrouwenspersoon van Scouting Zeeland (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.). Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijke opvangteam. Dit team bestaat uit landelijke vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen scoutinggroepen indien nodig naar de juiste instanties.
Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via e-maill: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leidingteams en kwalificaties

Om handvatten te krijgen om de sociale veiligheid binnen onze groep te kunnen waarborgen, volgt de leiding modules om hun leidingkwalificatie te kunnen behalen. Behalve het waarborgen van de sociale veiligheid, leert de leiding tijdens het kwalificatieproces ook over o.a. leeftijdseigen kenmerken van jeugdleden, het bedenken van leuke spelprogramma's en het op een veilige manier laten verlopen van opkomsten. Elk leidingteam heeft ook een teamleider die de kwaliteit en samenwerking binnen het leidingteam bewaakt. Indien nodig kan de teamleider de groepsbegeleider betrekken om het leidingteam te ondersteunen.